Trondheim Calling: Debatt og innspillsmøte

Musikkutvalget deltok på Trondheim Calling 1. – 2. februar 2024, med paneldebatt om musikknæringens vekstpotensiale og innspillsmøte om musikknæringens tilstand og behov.

Paneldebatt – hvordan utløse vekstpotensialet i musikknæringen?

Trondheim Calling er en av landets største showcasefestivaler og konferanser for musikkbransjen, og en god arena for utvalget for å tematisere musikknæringens utfordringer og muligheter. Utvalget var representert på konferansen ved Sigrid Røyseng, Bjarne Dæhli, Geir Luedy og Tone Østerdal.

Utvalget inviterte til paneldebatt torsdag 1. februar 2024. Temaet var «Hvordan utløse vekstpotensialet i musikknæringen?» og eksisterende virkemidler for musikknæringen ble diskutert. Utvalgsleder Sigrid Røyseng innledet, og utvalgsmedlem Tone Østerdal, direktør i Music Norway, modererte panelet. Paneldeltakerne var Emma Lind, bransjeleder for kreativ næring i Virke, Elisabeth Svanholm Meyer, divisjonsdirektør i Innovasjon Norge, og Richard Susegg Kvarving, seniorrådgiver i Trøndelag fylkeskommune.

Fra venstre: Richard Susegg Kvarving, Elisabeth Svanholm Meyer, Emma Lind, Tone Østerdal, Sigrid Røyseng.

Innspillsmøte om musikknæringens tilstand og behov

Fredag 2. februar inviterte musikkutvalget til innspillsmøte om musikknæringens tilstand og behov. Et bredt spekter av aktører deltok på møtet og la fram sine synspunkter; fra offentlige aktører som Kulturdirektoratet, Fond for lyd og bilde og fylkeskommunen, til regionale musikkontorer, interesseorganisasjoner, festivalledere, bookere og arrangører, musikkprodusenter og plateselskaper.

Noen av deltakerne på innspillsmøtet, fra venstre: Nina Skjemstad, Trondheim Kulturnettverk, Geir Luedy, Musikkutvalget, Willy Martinsen, TONO, Geir Gaarder, TONO, Emil Skare Orgeret, Studentersamfundet, Bjørnar Ersland Sandvik, Østfold fylkeskommune, Joel Hoholm, Kulturkirken Jakob / Kirkelig kulturverksted, Francisca Aas, GILT, Wendi Pendeza Kazonza, GILT, Trine Mjølhus Jacobsen, MØST, Vegard Moberg, Brak, Hans Ole Rian, CREO.

Panelet og innspillsmøtet var del av Trondheim Callings konferanseprogram.