Om utvalget

Musikkutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon, 9. juni 2023. Utvalget består av en utvalgsleder og 15 utvalgsmedlemmer. Våren 2025 skal utvalget levere en sluttrapport i form av en norsk offentlig utredning (NOU) til Kultur- og likestillingsdepartementet.

I sluttrapporten skal utvalget gi en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Regjeringens mål med utredningen er å bedre vilkårene for musikkvirksomhet, effektiv bruk av ressurser og et fortsatt levende musikkliv i hele landet.

Dieđut sámegillii / Information in English

Aktuelt