Musikkutvalget på Trondheim Calling

1. og 2. februar 2024 deltar Musikkutvalget på bransjefestivalen Trondheim Calling med innspillsmøte (meld deg på!) og panelsamtale om vekstpotensialet i musikknæringen.

Panelsamtale:
Hvordan utløse vekstpotensialet i musikknæringen?

1. februar 2024 kl.13:00

Høsten 2023 startet arbeidet med Norges første offentlige utredning (NOU) om musikkfeltet i sin helhet. I utredningsmandatet står det blant annet at musikknæringene i Norge skal kartlegges, at dagens ordninger for musikkeksport skal utredes, og at muligheter for å styrke konkurransekraft, verdiskaping og sysselsetting innenfor musikkfeltet skal synliggjøres.

Norsk musikk er i verdensklasse, men likevel er «musikk som næring» et tema som diskuteres med både utålmodighet, optimisme, skepsis og forargelse.

Dette er noen av spørsmålene når Musikkutvalget inviterer til en panelsamtale med sentrale aktører innen politikk og næringsutvikling og spør om deres perspektiver på mulighetene for å utløse vekstpotensialet i musikknæringen.

Deltakere

Moderator: TONE ØSTERDAL, Direktør Music Norway og utvalgsmedlem
Tone Østerdal er direktør for Music Norway, norsk musikklivs eksportkontor. Hun har tidligere vært daglig leder i Norske Konsertarrangører, og jobbet 15 år i fylkeskommunal forvaltning, blant annet som kultursjef i henholdsvis Buskerud og Akershus. Hun innehar en rekke verv og har omfattende styreerfaring fra kunst- og kulturfeltet.

ELISABETH SVANHOLM MEYER, Innovasjon Norge
Elisabeth Svanholm Meyer er divisjonsdirektør Reiseliv og Spesialoppdrag i Innovasjon Norge, herunder med ansvar for spesialoppdrag fra KUD innen Kulturell og kreativ næring. Siv.øk. fra NHH. Meyer ble ansatt i Innovasjon Norge i 2007 og har i løpet av sin karriere i selskapet ledet Italia-kontoret, hatt regionleder for Europa og ansvar for å utvikle selskapets eksportstrategi.

EMMA LIND, bransjeleder for kreativ næring Virke
Emma Lind er bransjeleder for kreativ næring i hovedorganisasjonen Virke, og jobber med å styrke og utvikle rammevilkårene for virksomheter og organisasjoner i kultursektoren. Hun har tidligere erfaring fra politikken og har bakgrunn som seniorrådgiver i Kulturdirektoratet og forsker og prosjektleder fra forskningsinstituttet NORCE.  

RICHARD SUSEGG KVARVING, Seniorrådgiver, Seksjon for kunst og kultur i avdeling for kultur og folkehelse, Trondheim Fylkeskommune
Fagkoordinator for tilskudd med blant annet ansvar for kulturtilskudd og tilskudd til regional bransjeutvikling innen kulturfeltet. Har bidratt i arbeidet med verdiskapingsstrategien med tilhørende handlingsprogram, og leder fylkeskommunens samhandlingsforum for opplevelsesnæring i Trøndelag.

Programoversikt til Trondheim Calling.

Innspillsmøte: Musikknæringens tilstand og behov

2. februar 2024 kl. 10:00 – 11:30

Musikkutvalget trenger innspill! Meld deg på innspillsmøte under Trondheim Calling. Utvalgsleder Sigrid Røyseng innleder møtet med bakgrunn om NOU-arbeidet, og flere utvalgsmedlemmer samt utvalgets sekretariat deltar.

På Trondheim Calling inviteres delegater til å møte musikkutvalget for å dele innspill og problemstillinger, komme med kjepphester og stille spørsmål om hva som skal til for å styrke musikknæringen i Norge. Innspill kan være erfaringsbaserte eller bygge generell bransjekunnskap, og vil inngå som grunnlagsmateriale i utredningen sammen med andre kunnskapsgrunnlag.

Meld deg på møtet ved å sende en e-post til anja-nylund.hagen@kud.dep.no med navn og hvem du representerer (virksomhet, selskap, organisasjon e.l.).

Møtet har et begrenset antall plasser.

Med påmeldingen oppfordres du til å sende inn stikkord til temaer eller spørsmål du mener er relevante i en møteagenda. Aktuelle temaer kan være bransjeøkonomi, finansiering, risikovilje/-evne, oppstart og oppskalering av virksomhet, musikkrettigheter, eksport, virkemiddelapparat, nettverk, organiseringsform, moms, svakheter i næringskjeden, kompetansebehov, potensiale for utvikling av eksisterende næringsvirksomhet eller annet du har på hjertet, og som kan bidra til å belyse tilstand og behov i norsk musikknæring.

Om utvalget:
Musikkutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon i juni 2023. Sommeren 2025 skal utvalget levere en helhetlig og framtidsrettet gjennomgang av musikkfeltet i en norsk offentlig utredning (NOU). Utredningen skal blant annet kartlegge status og behov for musikknæringene i Norge, og synliggjøre muligheter for styrket konkurransekraft, verdiskaping og sysselsetting i musikkfeltet.