Vår arbeidsdag

Vår arbeidsdag

I Kommunal- og distriktsdepartementet får du bidra til utforming og forvaltning av politikk som påvirker utviklingen i hele landet og hverdagen til mange innbyggere.