Ansatte om KDD

Ansatte om KDD

Vi har spurt flere ansatte om deres vei til Kommunal- og distriktsdepartementet, arbeidshverdagen deres og hva de liker ved jobben sin.