Avdelinger i Kommunal- og distriktsdepartementet

Avdelinger i Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet har åtte fagavdelinger, en administrasjonsavdeling
og en kommunikasjonsenhet.