Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Vedlagt følger Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sine innspill til utvalgets videre arbeid.

Innspill-til-husleielovutvalgets-videre-arbeid.pdf