Foreløpig oversikt over fremtidige møter i utvalget:

  • 29. og 30. november
  • 12. og 13. januar 2023
  • 16. og 17. februar 2023