RAPPORTER:

Generalistkommuneutvalget ønsket en utredning som skulle kartlegge omfanget av kommuner som har utfordringer med å løse sine lovpålagt oppgaver og krav, for å få et helhetlig bilde av hvordan kommunene leverer.

Menon Economics som fikk oppdraget har nå levert rapporten: Ståa i norske kommuner – En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver. Menon har kartlagt 40 indikatorer på 11 ulike tjenesteområder, som alle kunne knyttes til lovkrav eller som gir en indikasjon på lovoppfyllelse. Deres analyser viser at det er variasjon i kommunenes lovoppfyllelse, og ingen kommuner tilfredsstiller alle lovkravene de har sett nærmere på.

Rapport – Ståa i norske kommuner (pdf)