Utvalget skal analysere dagens generalistkommunesystem, og vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn.

Utvalget skal levere sin utredning Kommunal- og distriktsdepartementet innen 12. desember 2022. Fristen er senere blitt utsatt til 31. mars 2023.