Innspill fra KS Storbynettverk: Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet – NORCE HS rapport(pdf)