Innspill til generalistkommuneutvalget – Norsk Friluftsliv (pdf)