Innspill til generalistskommuneutvalget 2022 – Naturviterne (pdf)