Første møtedag ble holdt på Nordhordland folkehøgskole hvor vi også møtte rektor og ansatte for en prat. Andre møtedag ble holdt på Fana folkehøgskole hvor vi hadde en felles diskusjons-workshop med ansatte og elever. På Fana deltok vi også på morgensamling sammen med elevene. Begge besøk ga utvalget viktig innsikt i folkehøgskolehverdagen og hvilke utfordringer folkehøgskolene står i.

Utvalget fikk innledninger fra Guro Ødegård ved OsloMet og Bjarne Kvam ved NTL. Kvam ledet arbeidet forrige gang det ble skrevet en NOU om folkehøgskoler i 2001.

Utvalget diskuterte følgende hovedtema:

  • Folkehøgskolenes samfunnsmandat
  • Folkehøgskolesektorens system for godkjenning, tilskudd og tilsyn
  • Folkehøgskolenes arbeid med selvevaluering og statens oppfølging av denne