På dette møtet fikk utvalget besøk av Folkehøgskolerådet, forsker Simen Markussen fra Frischsenteret, Benedicte Hambro fra Arbeiderbevegelsens folkehøgskole og Unge funksjonshemmede.

Utvalget diskuterte blant annet følgende saker:

  • Faglig frihet og statlig styring
  • Kvalitetsutvikling i folkehøgskoler
  • Inkludering og tilrettelegging
  • Utviklingstrekk i samfunnet
  • Folkehøgskolenes samfunnsoppdrag