gruppebilde av utvalget
Øverst til venstre: Nina Volckmar, Astrid Elisabeth Moen, Gunnar Birkeland, Mats Kirkebirkeland, Rasmus Dyrvig Henriksen, Per Armand Thorbjørnsen. Nederst til venstre: Samuel Massie, Rode Margrete Hegstad, Thea Stormo Solberg, Irene Kinunda Afriyie

Leder Rode Margrete Hegstad, student (Oslo)

Hegstad er leder for Folkehøyskoleutvalget. Hun er tidligere styreleder for Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner (LNU) hvor hun jobbet med barn og unges rett til å bli hørt og mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. Hegstad ledet styrets arbeid, var arbeidsgiver for generalsekretær og talsperson for LNU fra 2017-2020. Hun har tidligere vært styremedlem og nestleder i samme organisasjon, og var valgt inn som representant for Frikirkens Barn og Unge (FriBU). Hegstad har også bakgrunn fra KrFU, og har vært bystyrerepresentant i Sandefjord for KrF i perioden 2011-2015. Hun går for tiden siste året på psykologstudiet ved UiO.

Gunnar Birkeland, styreleder (Birkenes)

Engasjert folkehøgskolemann med 16 års fartstid som rektor på FHS Sørlandet og flere års erfaring fra ulike styreverv i folkehøgskoleorganisasjonene. For tiden inne i en 4-årsperiode som leder av Noregs Kristelege Folkehøgskolelag og skiftesvis som leder og nestleder i Folkehøgskolerådet. Brenner for at unge mennesker skal oppleve en meningsfull sammenheng å være et helt menneske i.

Thea Stormo Solberg, filmprodusent (Bjerkvik)

Solberg var elev og stipendiat ved Vefsn folkehøgskole 2017-2018 og 2018-2019. Thea gikk på linjen «Nettserie» og kommer fra Bjerkvik i Narvik, Nordland. Hun er allsidig,
kreativ, dedikert til det sosiale, inkluderende og omsorgsfull. Opptatt av rettferdighet og
likhet uansett kjønn, rase og religion. Solberg var nylig student ved Noroff School of
technology and digital media i Oslo, nå jobber hun innenfor tv-og filmproduksjoner i Oslo.

Astrid Elisabeth Moen, assisterende rektor (Inderøy)

Moen er assisterende rektor ved Sund folkehøgskole i Inderøy, Trøndelag. Sund er en frilynt folkehøgskole, og den eldste folkehøgskolen i drift i Norge. Astrid Moen er statsviter, og har bakgrunn fra NRK Trøndelag der hun jobbet som journalist og redaksjonssjef. I tillegg til jobben som assisterende rektor er hun valgobservatør og tar på seg oppdrag i utlandet for NORDEM.

Samuel Massie, programleder (Bergen)

Et år på folkehøgskole ble redningen for den skoletrøtte skulkeren Samuel. To år senere har han skrevet testamentet og står til rors på seilskuta «Berserk» med kurs for Sydpolen. Da skuta og tre av kameratene forsvant ble livet totalt snudd på hodet. Gjennom et verdensomspennende mediestyr klarte Samuel likevel å snu det negative i livet sitt til noe positivt og den siste tiden har han fått mest oppmerksomhet for TV-programmet «Samuel og Bestefar». Siden 2014 har Massie holdt foredrag for skoler og bedrifter.

Nina Volckmar, professor (Trondheim)

Nina Volckmar er professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hennes fagfelt er utdanningshistorie og utdanningspolitikk, med særlig vekt på norsk skolehistorie og grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon. Danningsaspektet har vært et gjennomgående tema. Volckmar har også publisert noen historisk-komparative studier. Volckmar er i utgangspunktet utdannet som lærer og har jobbet i grunnskolen i 12 år før hun entret universitetet.

Erik Brekken, Kompetanse- og næringsdirektør (Åndalsnes)

Brekken har en fortid i ulike lederstillinger i næringslivet før det i januar 2012 ble et bytte til det fylkeskommunale. Han startet som rektor ved Rauma videregående på Åndalsnes. Har siden den gang vært fylkesutdanningssjef  i vel fire år og jobber nå som kompetanse – og næringsdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune. Fritiden blir mye brukt til ulike aktiviteter som innebærer bevegelse.

Erik Brekken

Per Armand Thorbjørnsen, styreleder (Stavanger)

Thorbjørnsen er utdannet ved det norske Diakonhjem, har tatt videreutdannelse både på Diakonhjemmet og Høgskolen i Stavanger. Har arbeidet som leder ved Rogaland A Senter og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i til sammen nærmere tredve år. Han har vært kommunalråd i Stavanger kommune for Venstre. Han har tidligere vært elev ved Rønningen Folkehøyskole. I dag arbeider han bl. a. ved introduksjonsprogrammet for flyktninger i Time og Klepp kommune og er med i styret i ulike frivillige organisasjoner/ stiftelser.

Irene Kinunda Afriyie, aktøransvarlig (Bergen)

Afriyie er konferansier og samfunnsdebattant, og skriver blant annet for Bergens Tidende. Hun jobber til daglig i Fargespill som aktøransvarlig. Irene kom til Norge som FN-flyktning fra Kongo. Jakten på forbilder i Norge ble til en mastergrad der hun har kartlagt flerkulturelle kvinner i ledende posisjoner for å finne ut hva som har vært deres suksessfaktorer.

Rasmus Dyrvig Henriksen, viserektor (Århus)

Henriksen jobber som viserektor på Testrup Folkehøgskole i Danmark. Han har tidligere vært ansatt i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet i Norge hvor han blant annet jobbet med yrkesfaglig utdanning. Han er også tidligere folkehøgskoleelev selv.

Mats André Kirkebirkeland, rådgiver (Oslo)

Kirkebirkeland jobber som rådgiver for den liberale tankesmien Civita. Han har studert finans ved Handelshøyskolen BI i Oslo, og har fagbrev i akvakultur fra Fusa VGS. Han er aktiv i Høyre og har også hatt tillitsverv i andre organisasjoner. Kirkebirkeland var med i Stoltenbergutvalget som undersøkte kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

Christian Tynning Bjørnø (Sandefjord)

Bjørnø jobber som Konfliktsrådsleder i Sør-Øst, og har tidligere vært daglig leder av Folkehøgskolerådet. Christian satt på stortinget for Arbeiderpartiet i perioden fra 2013-2017 og var medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Christian Tynning Bjørnø