PPUFHP – folkehøgskolepedagogikk ved USN passerte forrige uke 29 påmeldte, hvilket gjør at vi for tredje året kan starte opp studiet. Det team som arbeider med PPUFHP har også initiert Network for Research on the Nordic folk high schools som utgir forskningsantologien «The Nordic folk high school teacher» høsten 2022. Et nytt studie ble godkjent forrige uke da vi fikk akkreditering for studiet «International Further Education in Folk High school Pedagogy» med planert oppstart november 2022. Denne engelskbaserte videreutdannelse for folkehøgskolelærere er utarbeidet i samarbeid med Global Network for Folk high school Research ( https://www.usn.no/english/for-partners/globalnetwork-for-folk-high-school-research/ ). Dette er noen eksempler på prosjekt som har som mål å videreutvikle kompetanse innenfor folkehøgskolepedagogikk. Ledelsen ved USN gir signaler om at de ser på fagfeltet som et satsningsområde.

Slik vi forstår det vil folkehøgskoleutvalgets arbeid ha stor påvirkning på rammene for forskning og kompetanseutvikling innenfor fagfeltet folkehøgskolepedagogikk. Det ville derfor være av stor verdi for oss å ha en dialog med utvalget på dette tema.