Folkehøgskule er for å kunne lære om seg sjølv og videre innsjå kva du vil videre i livet og på samme tid ha eit unikt sosialt miljø. Eg har vore på to forskjellige folkehøgskuler der begge setter trykk på å vera inkluderende og gi folk muligheten til å vera seg sjølv uten å bli dømt. I min meining så er det sosiale meir viktig enn det faglige på folkehøgskule, viktigare for alle. Ein kan ha lyst å lære og oppleve det ein har på si eiga linje, men det sosiale miljøet som er skapt i si eiga linje eller over andre linjer er utrolig viktig for at folk kan lære meir om seg sjølv og dei som er rundt seg.