Jeg gikk i fjor på folkehøgskole, og forventet det alle sa, «folkehøgskole er det beste året av livet ditt». Dette var feil. Jeg ble mobbet ut av klassen min, og ingen lærere gjorde noe med det. Jeg fikk ekstremt med fravær, psyken min ble verre enn den var, og jeg hadde en innleggelse midt i skoleåret pga mobbingen. Det ble ikke tatt tak i før jeg nekta å gå i timene, da fikk jeg endelig bytte klasse.

Det jeg vil fram til, er at MOBBING SKJER, til og med på folkehøgskole. Det bør legges større vekt på å se etter mobbing og unngå det etter beste evne. Lærerne bør bli lært opp i å se etter tegn på mobbing, og ta tak om noen gir beskjed at de blir mobbet, eller om noen sier ifra: «Jeg tror NN blir mobbet/ikke har det bra i klassen sin». Folkehøgskolen var det verste året av livet mitt ettersom ingen trodde på meg når jeg sa jeg ble mobbet. JEG fikk skylda for at JEG ble mobbet…