Frokostseminar: Offentlig sektor i endring

Mindre inntekter fra oljen og en eldrebølge i anmarsj betyr strammere økonomiske rammer for offentlig sektor i tiden som kommer. Samtidig har innbyggere og næringsliv stadig større forventninger til offentlige tjenester. Hva betyr dette for styring, ledelse og krav

Fortsett å lese "Frokostseminar: Offentlig sektor i endring"

Vil ha tillitsreform i staten

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltok på konferansen Dialog og Ledelse i regi av ukeavisen Ledelse og Dagens perspektiv, sammen med KS-leder Gunn Marit Helgesen, påtroppende Unio-leder Ragnhild Lied, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Olaf Lundteigen og

Fortsett å lese "Vil ha tillitsreform i staten"

Kartlegging av sektoranalyser og evalueringer er ferdigstilt.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Direktoratet for økonomistyring, DFØ, og Direktoratet for forvaltning og IKT, Difi, i oppdrag å kartlegge bruk av sektoranlyser og evalueringer i Norge og en del andre land. Oppdraget er gitt på grunnlag av

Fortsett å lese "Kartlegging av sektoranalyser og evalueringer er ferdigstilt."

Årskonferansen for nye ledere i staten 2015. Blikk for ledelse

Årskonferansen for nye ledere i staten finner sted den 29.oktober på Nasjonalgalleriet. Konferansen er en del av et helhetlig tilbud til nye ledere i staten, arrangeres av Difi og er en dag for faglig påfyll og inspirasjon. For nye

Fortsett å lese "Årskonferansen for nye ledere i staten 2015. Blikk for ledelse"

Regjeringen oppretter eget regelråd for næringslivet

Regjeringen etablerer høsten 2015 et uavhengig regelråd, som skal vurdere nye forslag til regelverk. Regelrådet skal vurdere om konsekvensene for næringslivet av nye regler er tilstrekkelig kartlagt, og om reglene er utformet slik at de når sitt mål til

Fortsett å lese "Regjeringen oppretter eget regelråd for næringslivet"

10 sentrale trekk for hvordan praktisere god etatsstyring

Statssekretær Paal Bjørnestad avsluttet konferansen «Styre og bli styrt – hvordan praktisere god etatsstyring» i september 2014 med følgende refleksjoner om god styring. «Selv om det ikke finnes én fasit, så er det noen fellestrekk ved god etatsstyring. La meg peke

Fortsett å lese "10 sentrale trekk for hvordan praktisere god etatsstyring"

Revidert lederlønnssystem i staten

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå ferdigstilt reviderte retningslinjer og kontrakter for statens lederlønnssystem. Arbeidet er en del av regjeringens program for bedre styring og ledelse i staten. 300 ledere i staten omfattes av lederlønnssystemet. Vi har nå forenklet og forbedret

Fortsett å lese "Revidert lederlønnssystem i staten"

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi

Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi takker for et spennende frokostmøte mandag 14.09. Foredragsholdere og et aktivt publikum skapte en flott ramme for refleksjoner rundt store digitaliseringsprosjekter. Under finner dere presentasjonene fra frokostmøtet den 14.

Fortsett å lese "Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?  Stor interesse for frokostseminar i regi av Program for bedre styring og ledelse i staten og Difi"

Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?

Frokostseminar i samarbeid mellom Difi og Program for bedre styring og ledelse i staten 14.9 kl. 08-00-10.00 i Difis lokaler (Grev Wedels plass 9) Klikk på Linken for påmelding: Link  Velfungerende IKT-løsninger er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge, og staten

Fortsett å lese "Er de store digitaliseringsprosjektenes tid forbi?"

Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen

Difis rapport 2014: 07 Mot alle odds bekrefter en erkjennelse av at forvaltningen ofte står overfor sammensatte og komplekse utfordringer. Disse utfordringene kan bare løses gjennom samordning mellom etater og sektorer i staten, der målet er å skape en enklere hverdag for folk flest.

Fortsett å lese "Difi rapport setter samordning i forvaltningen på agendaen"