Direktoratet for økonomistyring (DFØ) arrangerer Styringskonferansen 2018: Målstyring, tillit, og kontroll, på Folkets hus i Oslo, 24. januar 2018.

Ifølge kritikerne, fører mål- og resultatstyring til detaljstyring og overdreven rapportering og kontroll. De etterlyser en tillitsreform i offentlig sektor. Men handler ikke mål- og resultatstyring nettopp om å sette mål og dernest gi handlingsrom og tillit til virksomheter og ansatte? Noen av verdens fremste eksperter kommer til Styringskonferansen for å diskutere et aktuelt og omstridt tema innen statlig styring.

Hva er den norske regjeringens ambisjoner når det gjelder statlig styring? Finansminister Siv Jensen skal fortelle om regjeringens initiativ for bedre styring og ledelse i staten.

Konferansen er forbeholdt beslutningstagere og fagpersoner i departementer og statlige virksomheter.

Les mer om Styringskonferansen 2018 og meld deg på nå.