Forside

Abortutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 17. juni 2022. Utvalget skulle gjennomgå bestemmelsene i lov om svangerskapsavbrudd, vurdere alternativer til dagens abortnemnder og vurdere veiledning og oppfølging av kvinner som tar abort. Utvalget har vært ledet av Kari Sønderland.

Den 14. desember 2023 avga abortutvalget sin utredning til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. NOU 2023:29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester ble sendt på høring samme dag.

NOU 2023: 29 – regjeringen.no

Abortutvalet legg fram sin rapport – regjeringen.no