Forside

Abortutvalget skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativer til dagens abortnemnder. Utvalget ble oppnevnt sommeren 2022. Arbeidet skal resultere i en offentlig utredning (NOU), som skal være klar 15. desember 2023.