Temaer som skal drøftes er foreløpig rapportutkast om statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet. Vi får også noen eksterne besøk. Vi legger ut en oppsummering fra samlingen og deler av rapporten etter samlingen.