Statped kom her med innspill til Ekspertgruppens mandat og arbeid. Statped er også representert i Referansegruppen.