Sekretariatet fikk møte Nasjonalt brukerråd ved Statped

Sekretariatet presenterte ekspertgruppens arbeid til nå, og representantene fra Nasjonalt brukerråd kom med spørsmål og innspill til videre arbeid den 7. juni.