Om utvalget

Varselutvalget skal gjennomgå varselordningene til Helsetilsynet og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Utvalget skal se på hvordan ordningene blir praktisert i dag, og hvordan de blir fulgt opp av virksomhetene, Helsetilsynet og Ukom, i tillegg til hvilke konsekvenser dette har for Statsforvalteren. Utvalget skal avgi sin rapport innen 1. april 2023.