Straffelovrådet jobber for tiden med to oppdrag knyttet til gjengkriminalitet (se mandat). Rådet overleverer sin første delutredning 12. mars 2020.