Straffelovrådet jobber for tiden med to tilleggsoppdrag knyttet til inndragning (se mandat) og et oppdrag om å gjennomgå straffelovens kapittel om seksuallovbrudd (se mandat)