Kontakt

Vennligst bruk skjemaet for å gi innspill. For andre henvendelser, bruk postmottak@hod.dep.no.

Helsedirektoratets fagråd for persontilpasset medisin

Nasjonalt kompetansenettverk for persontilpasset medisin