Om arbeidet

Helse- og omsorgsdepartementet skal i 2022 revidere nasjonal strategi for persontilpasset medisin. På denne siden kan du gi innspill til arbeidet.

Oversikt over oppdrag til helseregionene, Norges forskningsråd og HODs underliggende etater ligger her.

I arbeidets første fase (februar til april 2022) er det utarbeidet notater som beskriver status for fem områder: spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, folkehelseområdet, forskning og innovasjon og infrastruktur og data. Vi gjør oppmerksom på at at dette er foreløpige arbeidsdokumenter som er utarbeidet med kort frist. HOD deler dem likevel av hensyn til meroffentlighet og ønsket om en åpen prosess. Mandat for de fem delprosjektene ligger her.

Gensekvensering. Bilde: Colourbox