Sjette utvalgsmøte, Bergen 21.–22. mai

Musikkutvalget hadde den 21.–22. mai utvalgsmøte i Bergen, hvor tema var finansiering og forutsetninger for utøvende virksomhet, skapende praksis og arbeidsliv. Aktører fra både det frie feltet og institusjoner innen klassisk musikk, samtidsmusikk og tidligmusikk, samt musikkarbeidslivets parter ga utvalget verdifull innsikt i deres utfordringer, og Kulturdirektoratet ga en innføring i statlige støtteordninger.

Utvalget møtte representanter for det frivillige feltet. Bakerst fra venstre: Tanja Orning, Martin Hirsti-Kvam, Torgeir Uberg Nærland, Lávre Johan Eira, Eva Pfitzenmaier, Sigrid Røyseng, Lene Furuli, Torger Kielland, Christina Hætta, Sigrun Tara Øverland og Hans Knut Sveen.
Foran fra venstre: Kim Wigaard Johansen, Thomas Tvedt, Geir Luedy, Samsaya Sampda Sharma, Ida Grande Kaurin, Tove Karoline Knutsen, Tone Østerdal, Trude Marit Risnes, Bjørnar Habbestad, Anders Rønningen, Bjarne Dæhli og Agnes Hvizdalek.

Tirsdag 21. mai møttes Musikkutvalget for det sjette møtet, denne gangen i Bergen, sammenfallende med åpningsdagene av Festspillene. Møtet startet med en kort velkomst ved utvalgsleder Sigrid Røyseng, før hun ga ordet videre til direktør for Festspillene i Bergen, Lars Petter Hagen. Han ga utvalget en innføring i Festspillene, som består av 300-400 arrangementer over 15 dager på 30-40 arenaer med et par tusen artister til sammen. Innlegget ga godt grunnlag for å diskutere forholdet mellom det frie feltet og institusjonene i musikklivet, som begreper på to ulike innretninger i musikklivet.

Videre fikk utvalget et innblikk i det som kalles det frie feltet. Som representanter for denne delen av musikkfeltet fikk vi møte:

Hver enkelt av disse fortalte om utfordringer og muligheter de møtte i sin hverdag innen det frie feltet, og hvilke behov de så feltet hadde fremover. Etter lunsj fortsatt samtalen mellom utvalgsmedlemmene og representantene . Sentralt i samtalen sto diskusjonen rundt definisjonen av det frie feltet og musikk som næring.

Etter samtalen med det frie feltet ble fokuset flyttet over til institusjonene. Som representanter for institusjoner innen klassisk musikk, samtidsmusikk og tidligmusikk deltok:

Også i denne møtedelen fikk representantene mulighet til å fortelle om sitt virke og hvilke utfordringer de står overfor, før utvalget gikk inn i en samtale med institusjonene. Sentralt sto blant annet temaer som musikkens plass i sivilsamfunnet og det internasjonale perspektivet hos norske institusjoner.

Direktør for Festspillene i Bergen Lars Petter Hagen forteller om Festspilljenten, som har blitt et verktøy for utviklingen av Festspillene.
Musikkutvalget møtte representanter fra institusjonene. Her under dialogen.

På kvelden fikk utvalget høre et innlegg ved Hallgeir Isdahl, arbeidende styreleder i MADE Entertainment Group. Foredraget handlet om musikk som næring, og bygget blant annet på Isdals erfaringer som styreleder i MADE.

Etter innlegget om musikknæringen fikk vi en introduksjon om Buzzfond ved Elise Hessevik. Buzzfond er et investeringsfond eid av Bergen kommune, og det eneste av sitt slag i landet. Hun fortalte om hvordan fondet jobber med å utvikle driften i ulike selskap innen musikknæringen i Bergensregionen.

Til slutt presenterte Geir sitt bidrag i Musikkutvalgets åpne musikkpost, hvor vi fikk musikk fra Hannah Storm, som er en av artistene i MADEs portefølje.

Hannah Storm sammen med utvalgsmedlemmene Thomas Tvedt og Kim Wigaard Johansen.
Arbeidende styreleder Hallgeir Isdahl om musikk som næring.

Onsdag 22. mai åpnet med et innlegg om kulturinstitusjonene og de selvstendig næringsdrivende ved utvalgsmedlem Trude Marit Risnes, før utvalget fikk besøk av representanter for Creo og Spekter, som representerer arbeidstakere og arbeidsgivere innen musikkfeltet. Fra Creo snakket forbundsleder Hans Ole Rian om deres arbeid som fagforening, og hvilke utfordringer de står overfor. I samtale med utvalget ble spesielt skillet mellom det frie feltet og institusjonene, og musikk som næringspolitikk eller kulturpolitikk, temaer.

Fra Spekter fikk utvalget møte spesialrådgiver Åslaug Løseth Magnusson og spesialrådgiver Eva Lunde. De fortale om hvordan de arbeider som arbeidsgiverforening innenfor musikkfeltet, og hvilke utfordringer de opplevde. Sammen med utvalget diskuterte de blant annet ansettelsesforhold og vilkår for ansettelser.

Etter innlegg fra de to sidene av arbeidslivet, var det felles samtale mellom arbeidslivspartene og utvalget. Sentralt i denne samtalen sto hvordan man kan legge til rette for musikere i arbeidslivet, blant annet hvordan musikere kan forberedes gjennom studier og hvilke sosiale rettigheter man har eller bør ha som musiker.

Forbundsleder i Creo Hans Ole Rian og utvalgsleder Sigrid Røyseng.
Representanter fra Spekter og utvalgslederen: Seniorrådgiver Åslaug Løseth Magnusson, utvalgsledere Sigrid Røyseng og seniorrådgiver Eva Lunde.

Etter samtalen med Creo og Spekter deltok Musikkutvalget på åpningen av Festspillene i Bergen på Torgallmenningen. For utvalget er det viktig at musikken ikke bare er et tema, men en del av utvalgsmøtene.

Fornøyde utvalgsmedlemmer under festspill-åpningen. Thomas Tvedt, Sigrun Tara Øverland og Trude Marit Risnes

Siste del av utvalgsmøtet var med Kulturdirektoratet og Kulturrådet, representert ved:

Utvalget fikk en innføring i statlige støtteordninger for institusjoner og det frie feltet, samt høre om hvilke dilemmaer forvaltningen står overfor når det gjelder fordelingen av ordningene. I etterkant av presentasjonen ble det diskutert blant annet søknadsprosesser og fordeling av midler fra direktorat og råd.

Seniorrådgiver Geir Rege gir utvalget en innføring i tilskuddsordninger til musikk fra Kulturdirektoratet.
Utvalgsmedlem Trude Marit Risnes om kulturinstitusjonene og de selvstendig næringsdrivende.