Mira Svartnes Thorsen; COPAGDER (mottatt 23.05.2024)


Fra COPAGDER har vi samlet innspill til dere og andre myndigheter, for at dere skal kunne ta bedre beslutninger. For å snu skuta, som det heter.

Jeg har vært medforfatter og representert NKA og Live DMA på denne rapporten, lagt frem for EU-kommisjonen og Creative Europe i høst.

Vår festival, Ravnedalen Live, har 57 gram restavfall per gjest, Palmesus har 1265 gram. Tons of Rock har jobbet godt, og lander på 441 gram. Det nytter å sette inn tiltak. Det har vært overraskende enkelt. Hvis vi kan, kan alle. 

COPAGDER var et samarbeid med mange forskjellige organisasjoner i mars i år, blant annet Arena for BærekraftMusikkontoret SØRFAgder KunstsenterSørnorsk JazzsenterSørnorsk FilmsenterScenekunst SørNorsk Forfattersentrum SørlandetBølgen Bærekraftsenter og Ravnedalen Live. Vi har lyst til å videreutvikle samarbeidet og bidra til mer kultur, møteplasser, kritisk tenkning og samarbeid for en robust landsdel.

COPAGDER inviterte innbyggerne på folkemøte på Grim og hentet innspill direkte fra dem også, vedlagt. Sammen med innspillene fra symposiet på COPAGDER, gir de to samlingene et tydelig mandat fra gruppene. 

En sirkulær symbiose av forskjellige verdikjeder med lokale innsatsfaktorer, drevet frem av kunst, kultur og kreativ næring, er bestillingen. Ideene på brettet er forankret i fagpersoner fra bedrifter og universitetsmiljø, offentlige myndigheter og internasjonale institusjoner, som Climate-KIC og Metabolic i Nederland. 

Vi i Ravnedalen arbeider med materialflytanalyser og utvikler dem for videre bruk. De er spesifikke og konkrete, så man kan måle eksakt hvor det er rasjonelt å kutte. Vedlagt. 

Det viser hva som må gjøres med både system og støtteordninger. I rapportene vedlagt og på lenke skriver vi noe om hva som må gjøres og stiller gjerne med et stjernelag som eksperter i saken, hvis dere ønsker det på noe tidspunkt.  

Bærekraftsrapporten Ravnedalen Live

Materialflytanalyse for Ravnedalen Live 2023

Folkemøte om CB-tomta