Marius Øvrebø-Engemoen; GramArt (mottatt 14.05.24)

Se vedlagte innspill fra GramArt av d.d.

240514-Skriftlig-innspill-fra-GramArt.pdf