Julie Forchhammer, Klimakultur (mottatt 23.04.24)

Innspill fra Klimakultur:

Det trengs et stort fokus på sammenhengende mellom polykrisene (klima, natur, rettferdighet) og norsk musikkliv.

Problemstillingene er mange og omfattende. Det handler for eksempel om ytringsrom og handlingsrom:

Hvilken frihet har musikkorganisasjonene, embetsverket, kulturforskere og virkemiddelapparatet til å reflektere over klimakrisen og hvilken kompetanse og samtaler vi må ha for å imøtekomme den?

Hva betyr det for omdømmet til norsk musikk at Norge er en av verdens største olje- og gasseksportører – og at vi har en ekspansiv oljestrategi, drevet frem av både næring og regjering?

Det er helt nødvendig å implementere erfaringene og kunnskapen til ledende internasjonale aktører som Music Declares Emergency, Climate Live, Earthpercent og Julie’s Bicycle for å kunne reflektere over norsk musikks samtid og framtid.

At klimaproblematikkens påvirkning på norsk musikkliv ikke er reflektert i mandatet for denne utredning, kunne i seg selv også være et interessant tema for diskusjon.

Mvh

Julie Forchhammer
Medstifter og partner, Klimakultur