Møte med NEMAA

Etter invitasjon fra NEMAA, Norwegian Entertainment Managers & Agents Association, møtte utvalgsmedlem Geir Luedy, utvalgsleder Sigrid Røyseng og sekretariatet i Musikkutvalget organisasjonen til et møte 11. april 2024.

NEMAA er en forening for norske artistmanagere og bookingagenter, og dekker en stor del av det profesjonelle musikkapparatet gjennom sine medlemmer som strekker seg fra enkeltpersoner til større konsern. Tema for møtet var hvilke erfaringer foreningen s medlemmer har i møte med virkemiddelapparatet og hvordan det kan legges til rette for å utvikle næringen. NEMAA legger vekt på behovet for rammer som legger til rette for verdiskapning gjennom bruk av blant annet næringspolitiske midler og støtteordninger som legger til rette for artistene.

Henrik Bhamra, Erlend Buflaten, Sigrid Røyseng, Mari Opsahl, Anja Nylund Hagen, Ottar Schanke Eikum og Pernille Torp-Holte.
På teams: Geir Luedy og Silje Larsen Borgan.

Fra styret:

Henrik Bhamra, Henrik Bhamra Productions

Erlend Buflaten, 0102 Management

Silje Larsen Borgan, Little Big Sister

Ottar Schanke Eikum, FKP Scorpio og Nordic Live

Pernille Torp-Holte, Heartbeat Management