Anna Thorud Hammer (mottatt 4.4.24)

Innspillet har kommet på oppfordring fra noen som har sett hva Gjøvik gjør og ba oss komme med innspill på hvordan vi jobber.

Demenskoret har vært i gang på Gjøvik i 1.5 år. NRKs sendinger har bidratt til bred politisk støtte til tiltaket i kommunen. Kulturkontoret har fulgt opp demenskoret fra foreningen tok kontakt for 2 år siden om å starte et demenskor. Kultur i kommunen laget en politisk sak hvor vi foreslo at det skulle bevilges penger til å få startet et kor. Det ble laget et saksfremlegg i samarbeide med demenskoordinator i kommunen. Gjøvik kommune vedtok at de i 5 år(1 +4år) skal bidra med 200 000 kroner for at foreningen skal kunne få støtte fra andre tilskuddsordninger. Det er viktig med forutsigbar finansiering. Kommunen har ansatte som jobber spesielt for tilrettelagte tilbud i kulturskolen som bidrar og gir råd.
Kulturskolen ( som drives av kommunen) har skaffet en veldig flink dirigent som følger opp koret og kontaktpersoner har bidratt til faglig å få det hele i gang.
Foreningen er har også svært resurssterke folk som står på for saken, det er alfa omega at engasjementet kommer fra grasrota.
Demenskoret har god oppslutning og er et godt folkehelsetiltak som betyr mye for de som deltar og pårørende. Det dreier seg om hjelp til selvhjelp, nettverk, støtte og samhold. Et svært godt helsetilbud som gir mye uttelling for det kommunen bidrar med i kroner og øre.
Det kan også nevnes at Gjøvik har blitt en syngende kommune- og har i mange år hatt i regi av kulturskolen, et tilbud om sang og musikk psykisk utviklingshemmede. Gjøvik har også et allsangkor. Et kor for alle som vil med. Det er også et helsefremmende tiltak i regi av kommunen.
Gjøvik er Musikkbyen i Innlandet og er vertskaps by for Musikk i Innlandet. Gjøvik har fått gode resultat på sitt arbeid med musikk i psykisk helsearbeid. Noe som har medført at Kulturområde i kommunen har utviklet er relativt bredt tilbud i samarbeide med helsesektoren. Sektor helse har et tildelingskontor som samarbeider tett med kultur og har et tilbud til alle.
Forskning viser at musikk og helse er det beste ikke-medikamentelle behandlingstilbudet vi har i dag. Noe kommunen slutter seg til. Denne tankegangen og tilbudene burde være «obligatorisk» i alle kommuner Norge.