Femte utvalgsmøte, Gudbrandsdalen 12.–13. mars

Musikkutvalget reiste til Gudbrandsdalen og Vågå for å lære om folkemusikk, lokalt frivillig kulturliv og kreativ næring. Vi møtte ildsjeler som skaper verdier både for musikk- og kulturlivet, og for lokalt næringsliv og stedsidentitet.

Første stopp på utvalgets reise var Rudi Gard i Gudbrandsdalen. Fv. Anja Nylund Hagen, Torgeir Uberg Nærland, Samsaya Sampda Sharma, Sigrun Tara Øverland, Trude Marit Risnes, Kim Wigaard, Sigrid Røyseng, Tove Karoline Knutsen, Bjarne Dæhli, Lávre Johansen Eira, Lene Furuli, Torger Kielland, Tone Østerdal, Christina Hætta, Anders Rønningen, Øystein Rudi, Mari Opsahl, Thomas Tvedt.

Tirsdag 12. mars besøkte utvalget Rudi Gard i Gudbrandsdalen, som drives av Øystein og Nina Rudi. Øystein Rudi fortalte om arbeidet med å drive en profesjonell kulturarena i Gudbrandsdalen, som har 10-12 000 gjester årlig og 60-70 arrangement. Både landskjente artister og lokale stjerner holder konserter her. Kulturarenaen kombinerer tradisjon og fornying, og skaper betydelige ringvirkninger for reiseliv og lokalt næringsliv.

Tom Willy Rustad, arkivleder ved Folkemusikkarkivet ved Gudbrandsdalsmusea og førsteamanuensis i folkemusikk ved Ole Bull Akademiet, fortalte om arbeidet med å samle inn, forske på og formidle folkemusikkarven.

Øystein Rudi viser fram den store konsertsalen på Rudi Gard for et interessert musikkutvalg.
Tom Willy Rustad spilte på et selvbygget folkemusikkinstrument – en sister.

Utvalget reiste så videre til Vågå, som er kjent for et levende folkemusikk- og folkedansmiljø. Møtet ble holdt på Villa Vågå, og her møtte vi mange lokale ildsjeler, både i kommunen, fra det frivillige lokale kulturlivet og kulturentreprenører. Bjørn Kåre Odde og Solveig Brekke Hauknes driver plateselskapet Melovitten, som gir ut både tradisjonell og mer nyskapende folkemusikk. Vegar og Mette Vårdal fortalte om sin virksomhet i Kultivator, hvor de utvikler kulturproduksjon og formidling med røtter i folkelig tradisjon.

Utvalget fikk også høre perspektiver fra Vestlandet. Ingerid Heieren Sølvberg og Ingrid Stuhaug kom fra Stryn kommune, og fortalte om folkemusikktradisjonen på Vestlandet og om hvordan situasjonen for folkemusikk og folkedans er i dag. De vektla blant annet betydningen av samarbeid mellom kulturskole og det frivillige musikklivet. Kjærsti Gangsø fortalte om det frivillige kulturlivet i Vågå, og virksomheten til studieforbundet Kultur og tradisjon.

Hilde Reitan, kommunalsjef for barnehage, utdanning og kultur i Vågå
Bjørn Kåre Odde og Solveig Brekke Hauknes fra plateselskapet Melovitten
Ingerid Heieren Sølvberg, avdelingsleder kultur og Ingrid Stuhaug, kulturskolerektor, begge fra Stryn kommune
Over: Vegar og Mette Vårdal, fra Kultivator.

Til høyre: Kjærsti Gangsø, daglig leder i studieforbundet kultur og tradisjon, og styreleder i Kulturalliansen

På kvelden fikk utvalget møte Vågå Spelmannslag, som er en del av Vågå Spel- og dansarlag (VSD). Leif Inge Schjølberg fortalte om virksomheten i laget, utfordringer knytta til rekruttering og videreføring, behovet for folkemusikkens og folkedansens plass i kulturskolen, før spelmannslaget holdt konsert og spilte til dans. Det ble oppvisning i både hallingkast, fra den yngre garde, og i runddans. Så fikk utvalget selv kaste seg ut på dansegulvet med kyndig instruksjon fra folkedanser Solveig Brekke Hauknes.

Vågå Spelmannslag spilte opp til dans på Villa Vågå, kvelden 12.3.2024.

Onsdag 13. mars startet med en presentasjon fra TONO, om Opphavsrett og tradisjonsmusikk. Avdelingsleder Jan Espen Storo og juridisk rådgiver Ida Otterstad deltok via Teams. Resten av møtet var utvalgsinternt, før utvalget besøkte fiolinmaker Ole Jacob Nordheim i verkstedet hans. Han er utdannet fiolinmaker med tysk mesterbrev og har verksted hos Helge M. Bergnord i Vågå.

Fasaden på Bergnords verksted i Vågå.
Ole Jacob Nordheim (t.h) forteller utvalget hvordan instrumentene lages. Fv: Trude Marit Risnes, Kim Wigaard, Bjarne Dæhli, Sigrun Tara Øverland.
Instrumenter på verkstedet.