Møte med Høyskolen Kristiania

Utvalgsleder Sigrid Røyseng og sekretariatet møtte instituttleder Jørgen Langdalen og ansatte ved Institutt for musikk på Høyskolen Kristiania i Oslo, 20.2.2024.

Institutt for musikk ved Høyskolen Kristiania inviterte utvalgsleder Sigrid Røyseng til å fortelle om arbeidet med musikkutredningen, og for å gi innspill til det videre arbeidet.

Høyskolen Kristiania tilbyr musikkstudier som er forankret i populærmusikken, og som legger grunnlag for både skapende, utøvende og teknisk arbeid i musikkbransjen. Høyskolen har også studier i ledelse for kreative bransjer.

Blant innspillene fra instituttet var betydningen av at utdanning inkluderes som del av utredningen. Høyere musikkutdanning leverer kompetanse og ressurser til norsk musikkbransje, og er på denne måten en viktig del av næringskjeden. Samtidig må det ses på hele utdanningsløpet, fra grunnskole og kulturskole, til videregående skole og høyere utdanning, og hvordan dette er lagt opp på en måte som skaper tilstrekkelig og riktig rekruttering til et mangfoldig musikkliv.

Deltakere i møtet:

Professor Jørgen Langdalen, instituttleder

Instituttrådgiver Vilde Lundeby Grønvold

Høyskolelektor Mari Skogly, studieprogramleder for Bachelor i populærmusikk

Høyskolelektor Claus Sohn Andersen, studieprogramleder for Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon

Høyskolelektor Silje Straume, studieprogramleder for Bachelor i prosjektledelse for kunst og kreativ næring

Førsteamanuensis Jørun Fluge Samuelsen, studieprogramleder for Bahelor i låtskriving og musikkproduksjon (på zoom)

Førsteamanuensis Terje Gaustad, studieprogramleder for Executive master i ledelse for kreativ næring (på zoom)

Professor Anne-Marie Giørtz

Professor Knut Værnes

Professor Tore Teigland

Førsteamanuensis Kai Schwind

Førsteamanuensis Kristian Edvardsen (på zoom)

Førstelektor Audun Molde

Høyskolelektor Arve Furset (på zoom)

Høyskolelektor Pål Erik Jensen

Høyskolelektor Mette-Jorunn Meisland

Høyskolelærer Henrik Maarud