Møte med Norsk Viseforum

Etter invitasjon fra Norsk Viseforum, møtte utvalgsmedlem Tove Karoline Knutsen, utvalgsleder Sigrid Røyseng og sekretariatet i Musikkutvalget organisasjonen til et møte 11. mars 2024.

Norsk Viseforum er en medlems- og interesseorganisasjon for låtskrivere, viseartister og viseklubber i Norge. I møte med Musikkutvalget kom de med innspill for å styrke vilkårene for visekunst og sanglyrikk. Norsk Viseforum vektla blant annet betydningen av å ivareta norskspråklig visetradisjon, forholdet mellom frivillig og profesjonelt musikkliv, viser for og med barn og unge, utviklingspotensial og behov for fornyelse og rekruttering. Se også saken på Viseforums egen nettside: Norsk Viseforum i møte med NOU — Norsk Viseforum

Liv Bakke Kvinlog, daglig leder i Norsk Viseforum, Sigrid Røyseng, utvalgsleder, Per-Arne Brunvoll, styreleder i Norsk Viseforum, Tove Bøygard, styremedlem i Norsk Viseforum, Anja Nylund Hagen og Mari Opsahl, sekretariat i Musikkutvalget. Foran: Tove Karoline Knutsen, Musikkutvalget.
Musikkutvalget i møte Norsk Viseforum.