Elin Angelo (mottatt 15.3.24)

Hei, så bra og viktig arbeid dere gjør, og et flott mandat!

Her kommer noen korte innspill fra meg, til punkt 2:

2. Oppdrag (legge til opplæringsløp og utdanninger)
Formålet med utredningen er en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet som ser både institusjoner, (opplæring og utdanning – altså opplæringsløp, som grunnskole, kulturskole og utdanninger, akkrediterte utdanning og lærerkurs gjennom friviligheten, instruktør og ledelsesfaget i MDD) , organisasjoner, frivillighet, skapere, utøvere og virkemiddelapparatet i sammenheng.

Følgende aspekter utredes spesielt: der kunne tre aspekter til vært med
* Kunnskap og oversikt over utdanningsfeltet i musikk (fra barnehage/barnehagelærerutdanning, til grunnskole/grunnskolelærerutdanning, kulturskole/kunstutdanninger og PPU)
* Kunnskap og oversikt over musikkfeltets tilknytninger til helse og sosialt arbeid (utenforskap, musikkterapi, musikkbasert miljøbehandling etc)
* Kunnskap og oversikt over større musikkfaglige utviklings/forskningsprosjekter i Norge (eks Dynamus, Outmus, UniKuP, Movem) – og hvordan disse prosjektene er knyttet til /ikke er knyttet til organisasjoner i frivillig/profesjonelt musikkliv og institusjoner (jeg har en følelse at det frivillige kulturliv uvillet men nokså systematisk ikke inkluderes i slike prosjekter, Feks Norges Musikkorps Forbund, Norsk korforbund etc)