Nils Hidle, Ung kirkesang (mottatt 12.3.24)

Ung kirkesang spiller inn masteroppgaven til Randi Clausen Aarflot (2023).

I masteroppgaven blir barnekorfeltet, og barnekorlederes arbeidsforhold, belyst. Det kommer blant annet fram en kjønnsubalanse blant barnekorledere, noe som muligens kan knyttes til manglende rekruttering av gutter som vil synge i kor. Det kommer også fram at barnekorledere generelt har små stillinger, og dette påvirker kvaliteten i arbeidet. Aarflot viser også et behov for å styrke barnekorledelse som undervisningsfag i høyere utdanning. Ung kirkesang er særlig opptatt av at barnekorledelse må inkluderes i kirkemusikerutdanningen.

Oppgaven ligger ved som pdf.

Aarflot2023.pdf