Norsk teater- og orkesterforening (mottatt 5.3.24)

Vedlagt følger en foreløpig henvisning til utredninger og tidligere innspill fra NTO innenfor tre hovedområder som er relevante for Musikkutvalgets arbeid. Vi kommer tilbake med et eget, grundigere innspill før sommeren.

Forelopig-innspill-til-Musikkutvalget_NTO.pdf