Møte om folkemusikk og folkedans

Musikkutvalget møtte sentrale aktører i folkemusikkmiljøet 31.1.2024. Norsk senter for folkemusikk og folkedans inviterte, og FolkOrg, Riksscenen og Noregs Ungdomslag deltok.

Musikkutvalget møtte folkemusikkmiljøet til møte onsdag 31.1.2024 i Oslo. Fra utvalget deltok Sigrid Røyseng, Lene Furuli, Bjarne Dæhli, Christina Hætta (på Teams) og Lávre Johan Eira (på Teams). Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff) hadde invitert utvalget til møte, for gi et innblikk i situasjon og behov i feltet.

Deltakerne var daglig leder Aslak Brimi i Folkorg, generalsekretær Magni Hjertenæs Flyum og rådgiver Solveig Brekke Hauknes fra Noregs Ungdomslag, daglig leder Ane Roggen fra Riksscenen, seniorforsker Siri Mæland og nytilsatt direktør Tanja Holmen i Norsk senter for folkemusikk og folkedans.

Fra venstre: Sigrid Røyseng, utvalgsleder, Aslak Brimi, daglig leder i FolkOrg, Bjarne Dæhli, utvalgsmedlem og generalsekretær i Norsk Musikkråd, Siri Mæland, seniorforsker Norsk senter for folkemusikk og folkedans, Magni Hjertenæs Flyum, generalsekretær i Noregs Ungdomslag, Lene Furuli, utvalgsmedlem og organisasjonsrådgiver i LO, Ane Roggen, daglig leder Riksscenen, Solveig Brekke Hauknes, rådgiver Noregs Ungdomslag, Tanja Holmen, direktør Norsk senter for folkemusikk og folkedans.