Møte med NTO – musikk

Utvalgsleder og sekretariat deltok på NTO – musikks vårseminar 14. februar 2024, for å orientere om arbeidet med NOU om musikkfeltet, og lytte til innspill fra institusjonene.

NTO Musikk er et ledernettverk og kontaktforum for ledere av NTOs musikk- og operavirksomheter (Norsk teater- og orkesterforening). 13. – 14. februar 2024 holdt NTO – musikk sitt vårseminar i Oslo. Onsdag 14.februar deltok utvalgsleder Sigrid Røyseng sammen med sekretariatet på seminaret, for å fortelle om arbeidet med NOUen, og hvordan vi innhenter innspill og involverer musikkfeltet i prosessen. NTO – musikks medlemmer delte synspunkter og erfaringer fra et institusjonsperspektiv.

Virksomheter som deltok i møtet:

Arktisk Filharmoni, BIT20 Ensemble, Det Norske Blåseensemble, Det Norske Kammerorkester, Det Norske Solistkor, Den Norske Opera & Ballett, Kilden Teater og Konserthus, Musikkselskapet Harmonien, NRK, Opera Østfold, Riksscenen, Stavanger Symfoniorkester, Stiftelsen Edvard Grieg Korene, Trondheim Symfoniorkester og Opera.

Fra venstre: Morten Gjelten, direktør NTO, Anne Kathrine Slungård, direktør Trondheim Symfoniorkester og Opera, Marianne Dyrnes Vallat, spesialrådgiver NTO, Torunn Reigstad, orkestersjef Arktisk Filharmoni, Anja Danielsen Stabell, NRK, Rolf Lennart Stensø, orkestersjef Kringkastingsorkesteret, Ingvild Skaatan, daglig leder Det Norske Solistkor, Thorstein Granly, direktør Det Norske Blåseensemble, Silje Thingstad, spesialrådgiver NTO, Pål Svendsberget, direktør Kristiansand symfoniorkester, Ragnar Christensen, adm. dir Stavanger Symfoniorkester, Håvard Vegge, orkestersjef Den Norske Opera & Ballett, Ane Roggen, direktør Riksscenen, Solveig Lavik, assisterende daglig leder Stiftelsen Edvard Grieg Korene, Bernt Bauge, direktør Musikkselskapet Harmonien, Pål Scott Hagen, operasjef Opera Østfold, Annette Opperud, kontorsjef NTO, Stig Rasmussen, daglig leder BIT20 Ensemble, Sigrid Røyseng, utvalgsleder.