Fjerde utvalgsmøte, Oslo, 9.–10. januar 2024

Musikkutvalgets fjerde møte var tematisk todelt. Tirsdag 9. januar tok utvalget for seg problemstillinger knyttet til musikkrettigheter. Utvalget fikk en innføring i åndsverkloven, fikk presentasjoner fra GRAMO og TONO, og hadde en rundebordssamtale med et utvalg som representerte ulike aktører i verdikjeden; musikkselskaper og interesseorganisasjoner. Onsdag 10. januar var temaet musikk som helseressurs. Utvalget var på Norges Musikkhøgskole og fikk høre om musikkterapi, og drøfte potensialet for musikk som ressurs i helsetjenesten og i samfunnet for øvrig.

Musikkutvalget og sekretariatet, 9. januar, utenfor Nasjonalbiblioteket.

Tirsdag 9. januar hørte utvalget presentasjon om opphavsrett og åndsverkloven fra utvalgsmedlem Torger Kielland. Utvalget hadde også besøk av GRAMO og TONO. GRAMO er en kollektiv forvaltningsorganisasjon som oppkrever og utbetaler vederlag til musikere, artister og produsenter. TONO forvalter de økonomiske opphavsrettighetene til låtskrivere, komponister og musikkforlag og gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk på radio, TV, internett, konsert, kino m.m. mot betaling.

Torger Kielland, utvalgsmedlem og førsteamanuensis v/UiB
Daglig leder Kim S. Andersen og kommunikasjonssjef Rita Mamelund i GRAMO
Inger Elise Mey, Director of International Affairs, TONO

Samtalemøte om musikkrettigheter. Utvalget inviterte en rekke aktører til en rundebordssamtale. De frammøtte var Marius Øvrebø-Engemoen fra GramArt, Ole Henrik Antonsen fra NOPA, Stine Lieng fra Musikkforleggerne, Goran Obad fra OHLOGY, Erik Brataas fra Polaris Hub, Erlend Gjerde og Larry Bringsjord fra FONO, Lena Midtveit fra Sony Music, Marte Thorsby fra IFPI, Elly Joys Røang fra Music Nest Norway, og Petter Wahlen fra NORA Collective. Alle holdt korte innlegg før en åpen samtale, der temaer som rettighetsflukt, kunstig intelligens, bransjestatistikk, norskandel, organisasjonsmangfold, kulturmoms og virkemidler for eksport og næring var sentrale.

Fra samtalemøtet om musikkrettigheter.

Onsdag 10. januar møttes utvalget på Norges Musikkhøgskole. Dagens tema var musikk som helseressurs. Første innleder var professor Karette Stensæth fra CREMAH (Centre for Research in Music and Health). Utvalget fikk presentasjoner om musikkterapi i forskning og praksis fra førsteamanuensis ved NMH Hans Petter Solli, stipendiat ved NMH Jelena Golubovic, og musikkterapeut ved Oslo Universitetssykehus Stine Camilla Blichfeldt Ærø. Erfaringer med praktisk implementering av musikkterapi i helsetjenesten fikk vi høre om fra Randi-Luise Møgster, styreleder i Polyfon kunnskapsklynge for musikkterapi og viseadministrerende direktør i Helse Vest, og Nina Bolstad, leder for kunnskapssenteret i etat for barn og familie, Bergen kommune.

Karette Stensæth, professor CREMAH, Norges musikkhøgskole
Hans Petter Solli, førsteamanuensis, Norges musikkhøgskole.
Nina Bolstad, Bergen kommune, Randi-Luise Møgster, Helse Vest/Polyfon, og utvalgsleder Sigrid Røyseng