Egil Johansen, Spelhandboka (mottatt 14.01.24)

Spelhandboka er en nettbasert håndbok i teaterproduksjon og inneholder i tillegg en spelkalender.

I 2023 ble det vist 80 spel i Norge. 56 av disse oppga på sine nettsider at de brukte originalskrevet musikk. 20 spel har ikke oppgitt komponist eller om musikk er en del av spelet. 4 har oppgitt av de bruker tradisjonsmusikk.

Kopi av Kopi av Kopi av Spelhandboka.no

Arkiv