Elisabeth Stai (mottatt 11.01.24)

Som korist i kor som gjerne vil gi mer musikkglede i lokalsamfunnet er det viktig at musikere og kor får anledning og midler til å bidra mer. Eksempelvis få støtte til å underholde på institusjoner og annet kulturliv i nærmiljøet. Det er viktig at et levende musikkliv blir ivaretatt av samfunnets forskjellige organer. Innen helseomsorg vil det gi stor glede til mange som trenger et lys i hverdagen, men i dag er det ikke satt opp som prioritet.