Terje Lund (mottatt 23.12.23)

Hei
Jeg ønsker at sanger tekstes på TV, også norske sanger, og i så stor utstrekning som mulig. Det gjelder ikke minst moderne sanger/låter.
Det ville vært til stor glede – og kanskje mest for oss eldre. (jeg er 85)
Jeg gleder meg til å lese Musikkutvalgets innstilling.
Med vennlig hilsen
Terje lund