Tredje utvalgsmøte, Oslo, 13.–14. november

Musikkutvalgets tredje møte ble holdt i Oslo 13. – 14. november. Den røde tråden var musikkens betydning for menneske og samfunn, mangfold og inkludering, majoritet- og minoritetsperspektiver. Utvalget drøftet hvordan underrepresenterte stemmer i musikklivet kan løftes fram i utredningsarbeidet, og hvordan utvalgets identitet og sammensetning framstår utad. Som del av programmet inngikk besøk på Riksscenen og Ungdommens kulturbryggeri.

Utvalget diskuterte også tolkning av utredningsmandatet, metoder for å innhente innspill, og hvordan kunnskap bør innhentes for å ha et best mulig grunnlag for utredningen.

Musikkutvalget samlet på Popsenteret i Oslo.

Program 13. november

Mandagens program var mangfoldig og tettpakket. Blant postene på programmet var foredrag med ekstern innleder, presentasjoner av utvalgsmedlemmer, innspill og diskusjoner, og ettermiddagsbesøk på Riksscenen og Ungdommens Kulturbryggeri på Schous plass i Oslo.

Pia Lane, professor ved institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, var invitert til utvalget for å fortelle om erfaringer fra sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid. Kommisjonen hadde i oppdrag å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, og å foreslå tiltak for forsoning. Kommisjonen leverte sin rapport i juni 2023. Lane vektla betydningen av språk og musikk for identitet, fra et kvensk perspektiv.

Utvalget hørte også presentasjoner fra utvalgsmedlemmene Samsaya Sampda Sharma, Lávre Johan Andersen Eira, Christina Hætta og Lene Furuli.

Professor Pia Lane, institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO.
Utvalgsmedlem Samsaya Sampda Sharma innledet om mangfold, og utfordret utvalgsmedlemmene til å reflektere over sin egen identitet.
Utvalgsmedlemmene Lávre Johan Andersen Eira og Christina Hætta introduserte det samiske perspektivet; joikens betydning og historie, utfordringer for samiske artister ift infrastruktur, landegrenser og kollektive rettigheter.
Utvalgsmedlem Lene Furuli holdt en presentasjon om norsk folkemusikk, dens sterke lokale identitet og særpreg, koblingen til folkedansen, det sosiale aspektet og verdien av egenopplevelse.

Riksscenen og Ungdommens kulturbryggeri på Schous plass

Utvalget besøkte Riksscenen, nasjonal scene for folkemusikk og folkedans. Direktør Ane Carmen Roggen og produsent Andreas Ljones fortalte om hvordan tradisjonskultur fra hele verden presenteres her.

Direktør ved Riksscenen, Ane Carmen Roggen
Produsent ved Riksscenen, Andreas Ljones, viser fram hovedscenen

Utvalget besøkte også Ungdommens kulturbryggeri (UKB) på Popsenteret. Daglig leder Inger Berthelsen og prosjektkoordinator Lasse Weeden fortalte om tilbudet, som er gratis og for ungdom 13-20 år. Her får de utfolde seg musikalsk på egne premisser, med konserter, klubbkvelder, møter med artister, workshops og kurs.

Utvalgsleder Sigrid Røyseng og daglig leder ved Popsenteret, Inger Berthelsen

Program 14.november

Utvalgsmedlem Thomas Tvedt ga utvalget perspektiver om funksjonsvariasjoner, og utfordringer og muligheter ved å være ikke-seende, idet norske samfunnet generelt og i musikkverdenen. Thomas vektla betydningen av ordene og begrepene vi bruker, og hvor viktig det er å se muligheter framfor begrensninger.

Utvalgsleder Sigrid Røyseng oppsummerte og innledet videre om musikkens betydning for menneske og samfunn. Hvordan musikken beriker menneskers liv, fungerer emosjonelt, relasjonelt og identitetsskapende. I et samfunnsperspektiv har musikken flere funksjoner i offentligheten og demokratiet. Musikk er ikke fristilt fra samfunnets strukturer, og mange faktorer har innvirkning på deltakelse i musikklivet.

Utvalget gikk videre til å diskutere tolkning av mandatet, samt gruppearbeid om metoder for innspill og behov for kunnskapsinnhenting. Møtets musikalske innslag var allsang av Barndomsminne fra Nordland under kyndig dirigering av Tove Karoline Knutsen.

Utvalgsmedlem Thomas Tvedt
Utvalgsmedlem Tove Karoline Knutsen
Utvalget samlet rundt bordet
Utvalgsmedlem Tove Karoline Knutsen dirigerer utvalget i allsang