Tor Erik Fredheim, OnStage (mottatt 30.11.23)

Stadig flere musikere ser seg nødt til å bli konsertarrangører, spesielt hvis det jobbes inn mot Kulturhus-segmentet. Man leier da kulturhusene for å sette opp egne produksjoner. Dette er er uregulert felt, og vi som har jobbet på denne måten en stund ser at det mangler en standardisering av hva som innbefattes i leie, og hvilke priser som gjelder for type utstyr og tilhørende tjenester. Det er behov for en kulturhusstandard.

Problematikken forsterkes av at det er et aproporsjonalt maktforhold mellom leietaker og utleier, og mange musikere / arrangører frykter at hvis man reagerer på det man oppfatter som urimelig kan det få konsekvenser ved senere leieforhold. Det er heller ingen klagemulighet, og man står egentlig uten muligheter hvis man mener at det utøves urimelighet.

Jeg tror dette er en problematikk som vil bli mer tydelig i årene som kommer, og her kan det være lurt å være i forkant. Jeg foreslår at det jobbes tett sammen med CREO for å utforme en kulturhusstandard for utstyr og priser ved leieforhold, og for en organisering av denne typen arrangører.