Første utvalgsmøte: Oslo, 7. september 2023

Første møte i Musikkutvalget ble holdt 7. september 2023. Besøk av statssekretær Even Aleksander Hagen var en av punktene på agendaen.

Torsdag 7. september møttes Musikkutvalget i Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i Oslo til sitt første utvalgsmøtet. Mål for dagen var å bli kjent med hverandre, skape et felles utgangpunkt for arbeidet og begynne å bli kjent med mandatet.

Agendaen for utvalgsmøtet var:

Utvalgsleder Sigrid Røyseng og statssekretær Even Aleksander Hagen, Kultur- og likestillingsdepartementet.
Sigrid Røyseng innleder Musikkutvalgets første møte.
Utvalgsmøte 1: Torgeir Uberg Nærland, Bjarne Dæhli, Tove Karoline Knutsen, Tone Østerdal, Trude Marit Risnes.
Utvalgsmøte 1: Samsaya Sampda Sharma, Christina Hætta, Lávre Johan Andersen Eira, Anders Rønningen, Kim Wigaard Johansen, Torgeir Uberg Nærland og Bjarne Dæhli.
Utvalgsmøte 1: Mari Hofseth Opsahl, Torger Jenssen Kielland, Thomas Tvedt, Sigrun Tara Øverland, Lene Furuli, Geir Steen-Olsen Luedy, Samsaya Sampda Sharma, Lávre Johan Andersen Eira.